Uživatelský avatar
od Pocket
#959 Displej zcela nové čtečky se chová tak, jako by celkový rozměr dotykové plochy byl poněkud menší než rozměr zobrazovací plochy. Není to výrazné, ale je to přesto nepříjemné. Projevuje se na všech okrajích displeje tak, že po doteku je vyvolána funkce odpovídající prvku zobrazenému více u okraje displeje (ikona, klávesa, položka menu) místo funkce prvku pod dotekem. V důsledku toho je na okrajích displeje nutno umisťovat doteky prstu poněkud více ke středu displeje.

V průmyslové praxi bývají přístroje vybaveny interaktivní kalibrací, v níž je uživatel vybízen k doteku zobrazovaných prvků, na základě kterých je pak vztah mezi obrazem a dotykovým rastrem správně nastaven. Aktuální fw PB627 sice v menu funkci pro kalibraci displeje má, ta je ale neinteraktivní (naopak vybízí ke zdržení se doteku během průběhu) a v praxi popsaný problém nevyřešila.

Co s tím?