Uživatelský avatar
od Mark
#794 Zjistil jsem, že nemohu mít nastaveno automatické otevírání knih v mnou nainstalovaném jiném readeru - jinak se mi na displeji přestanou zobrazovat vlevo nahoře mé rozečtené knihy a horní polovina úvodní obrazovky je prázdná.

Vrátil jsem "automatické otevírání" ONYX readerem a najednou se mi opět začali zobrazovat mé rozečtené knihy.

Rozečtené knihy pokud jich je více, se listují tahem prstu doleva na horní části úvodní obrazovky. Počet teček v pravém rohu nahoře ukazuje kolik rozečtených knih člověk má.

Když chci číst ve svém doinstalovaném oblíbeném Moon Readeru nebo v aplikaci Kindle, podržím dlouze prst na obálce rozečtené knihy na úvodní obrazovce. Dá mi to na výběr v jaké aplikaci chci knihu otevřít ale nyní už nezaškrtávám dole čtvereček "otevírat pokaždé touto aplikací".

Nebo občas otevírám složitěji aplikaci Moon reader přímo přes čtvereček "Aplikace", ale musím vědět kde najít své uložené knihy a je to víc tapů...